Aktualności
Dobiega końca rekrutacja do udziału w ostatnim planowanym kursie
2014-02-18
Szanowni Państwo, Ruszyła ostatnia tura rekrutacji do udziału w...
REKRUTACJA
2013-03-03
Biuro Projektu: "Nauczyciel kształcenia zawodowego XXI wieku". zaprasza do...
Grupa docelowa

 

Uczestnikiem projektu może być osoba, która ukończyła 18 rok życia, zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego, jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (zlecenie, o dzieło) w placówkach kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego z branży medycznej i rehabilitacyjnej.

 

Priorytetowo do udziału w projekcie będą kwalifikowani kandydaci o najmniejszym stażu pracy.

 

Łącznie w dwóch turach naborów zostanie wyłonionych i ostatecznie przeszkolonych 60 osób.